υπηρεσίες

οι αξίες μας

Πιστεύουμε πως οι καλύτεροι μηχανικοί είναι οι ευέλικτοι μηχανικοί. Η υπερεξείδικευση κατακερματίζει την οξύνοια και διακυβεύει την ικανότητα επίλυσης δύσκολων προβλημάτων, καθώς και την ικανότητα ανεύρεσης λύσεων που συνδυάζουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Ως εκ τούτου ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να εμπλακούν με όλα μας τα έργα, χωρίς να ακολουθείται κάποια επίσημη ιεραρχία. Μια κλασική οργάνωση πυραμίδας περιορίζει τη δημιουργικότητα, καθιστώντας δύσκολο να εξελιχθούν οι ιδέες που γεννιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα, καθώς συχνά θεωρούνται πολύ ριζοσπαστικές κάπου στην πορεία. Εν αντιθέσει, το ποιος θα ηγηθεί αφήνεται να αναδυθεί μέσα από την ομάδα, συναρτήσει του τρέχοντος έργου και των δεξιοτήτων κάθε μέλους.

Προσπαθούμε να παρέχουμε ένα ελεύθερο, ανοιχτό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον: οι συνεργάτες μας έχουν την ευχέρεια να πράξουν κατά το δοκούν. Οι ρηξικέλευθες προσεγγίσεις ενθαρρύνονται. Οι αντισυμβατικές λύσεις επιδοκιμάζονται. Τα προβλήματα συζητώνται και αντιμετωπίζονται από κοινού. Η συναισθηματική υποστήριξη είναι βασική προϋπόθεση.

Με αυτές τις αρχές ως κατευθυντήριο άξονα, αναλαμβάνουμε κάθε έργο με τον ίδιο ενθουσιασμό, σαν να ήταν το πρώτο μας.

διεύθυνση έργου

υποστηρίζω

ρήμα | υπό·στηρίζω | /i.ˈpɔ.sti.ˈɾi.zɔ/

να προωθώ τα ενδιαφέροντα,
να βοηθώ, να στέκομαι αρωγός, να φέρω
όλο το βάρος...

Σας υποστηρίζουμε. Εμπλεκόμαστε συναισθηματικά με κάθε πτυχή της μηχανικής για περισσότερο από σαράντα χρόνια. Η εμπειρία μας εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα της μηχανικής. Αυτό δε συνέβη τυχαία. είναι απόρροια συνειδητής επιδίωξης. Η μηχανική και η επίλυση προβλημάτων είναι ένα είδος εθισμού. Είμαστε εθισμένοι και ταλαντούχοι και στα δύο.

Θα διαχειριστούμε το έργο σας σα να ήταν δικό μας. Είμαστε παραπάνω από πρόθυμοι να κινηθούμε πέραν του πεδίου δράσης μας και να φέρουμε το βάρος των προβλημάτων σας. Θα σας υποστηρίξουμε. Με την τεχνογνωσία μας και το δίκτυο των αποδεδειγμένα ικανών συνεργατών μας καλύπτουμε κάθε ανάγκη ενός έργου, αναμενόμενη ή μη: ανάγκη Διαχείρισης και Διεύθυνσης Έργου, ανάγκη Αρχιτεκτονική, Κατασκευαστική, Μηχανική, Ηλεκτρολογική, Περιβαλλοντική, Ακουστική, Γεωτεχνική, Κοστολόγησης, Διεξαγωγής Διαγωνισμού και ακόμα, εάν χρειαστεί, Οικονομική και Επιχειρησιακή. Εάν τυχόν δεν έχουμε τον ειδικό να το κάνει, είναι δουλειά μας να τον βρούμε. Απλά χτυπήστε την πόρτα μας και πείτε μας το όνειρό σας. Και αφήστε το σε εμάς.